fbpx

Opći uvjeti korištenja za goste

Sadržaj

I. Opće

Članak 1: O općim uvjetima

Sadržaj općih uvjeta korištenja internetskom stranicom bookmeatable.com odnosi se na sve oblike korištenja sadržajem i uslugama na internetskim stranicama bookmeatable.com i predstavlja pravno valjani i obvezujući sporazum između gosta i korisnika internetske stranice bookmeatable.com.

Vlasnik internetske stranice BOOK ME A TABLE d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta korištenja stranicom bookmeatable.com bez prethodnog upozorenja gostima i korisnicima.

Članak 2: Upotrijebljeni pojmovi

Internetska stranica s informacijama o uslugama bookmeatable.com, koja je u vlasništvu BOOK ME A TABLE d.o.o., u daljem tekstu: INTERNETSKA STRANICA.

Vlasnik, razvojni akter i upravljač internetske stranice bookmeatable.com je tvrtka BOOK ME A TABLE d.o.o., u daljem tekstu: ADMINISTRATOR.

Internetska stranica namijenjena je posjetiteljima – gostima. To su fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju izvršiti rezervaciju kod KORISNIKA ili samo informacije o rezervacijama, u daljem tekstu: GOSTI.

Osobni i tehnički podaci koje gosti navode kako bi pronašli odgovarajuću uslugu uključujući, ali se i ne ograničavajući na referentni broj za naplatu kartice, datum, sat i broj ljudi za rezervaciju kod korisnika, u daljem tekstu: REZERVACIJA.

Internetska stranica namijenjena je restoranima, u daljem tekstu: KORISNICI, i njihovim potencijalnim gostima.

Internetska stranica, namijenjena prezentaciji pojedinačnog korisnika, unutar internetske stranice administratora, u daljem tekstu: REZERVACIJSKO SUČELJE.

Članak 3: Uporaba i zlonamjerno postupanje

Svaka uporaba internetske stranice koja bi mogla oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti internetskoj stranici, tehničkoj opremi ili tvrtki vlasnika stranice je nedopuštena. Administrator zadržava pravo da s liste korisnika odmah ukloni one korisnike koji bi kršili ova pravila ili na neki drugi način naštetili internetskoj stranici, drugim korisnicima, gostima ili oglašivačima.

U slučaju ponovljenih kršenja iste fizičke ili pravne osobe koji bi mogli prouzročiti poslovnu štetu vlasniku internetske stranice, isti zadržava pravo pokretanja sudskog postupka radi naknade i otklanjanja štete.

Članak 4: Usredotočenost na točne podatke

Administrator se zalaže za točne i ažurirane podatke u svim dijelovima internetske stranice. Ako se utvrdi netočnost podataka, administrator će iskazati spremnost za ispravak pogrešaka na utemeljeno upozorenje korisnika ili gosta. Administrator će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od primitka pisanog upozorenja. Administrator nije odgovoran za točnost podataka.

Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima ili gostima su samo informativne prirode. Administrator ne garantira niti je odgovoran za njihovu točnost, odnosno za točnost informacija odgovaraju korisnik ili gost, ovisno o tome tko je pružio predmetnu informaciju. Administrator također nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu pravnim ili fizičkim osobama koja je nastala uporabom podataka na internetskoj stranici.

Članak 5: Ograničenje odgovornosti

Administrator nastoji osigurati nesmetan i besprijekoran rad internetske stranice, pravodobnost i točnost sadržaja te uspostavu internetske stranice u slučaju ili nakon pada u radu stranice.

Administrator nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu korisnicima ili gostima tijekom nedostupnosti internetske stranice kao i za vrijeme korištenja internetske stranice uopće.

Korisnici i gosti koriste sadržaj na internetskoj stranici na vlastitu odgovornost. Korisnici i gosti se obvezuju da neće koristiti internetsku stranicu u protuzakonite svrhe, odnosno suprotno odredbama zakona ili etičkih i moralnih standarda.

Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima ili gostima samo su informativne prirode. Administrator ne garantira niti je odgovoran za njihovu točnost. Administrator također nije odgovoran za moguću štetu pravnim ili fizičkim osobama nastalu korištenjem podataka na internetskoj stranici.

Administrator nije isporučitelj usluge gostu, zato nije odgovoran za pogreške ili štetu pričinjenu od strane korisnika ili gosta koji su registrirani na internetskoj stranici ili koje nastanu na bilo koji drugi način. Administrator nije dužan rješavati reklamacije ili druge sporove, ali može pomoći korisniku ili gostu u rješavanju reklamacije.

Korisnik i gost zaključuju međusobni odnos posredovanjem administratora, ali administrator nije odgovoran za realizaciju tog odnosa.

Administrator nije odgovoran za potencijalnu netočnost i zastarjeli sadržaj ili nedostupnost internetske stranice, za prekide u pristupu stranici ili za prekide u korištenju internetskom stranicom, za lošu kvalitetu iste ili bilo koju drugu pogrešku na stranici ili u vezi s internetskom stranicom.

Administrator također nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi korisnika zbog uporabe internetske stranice. Korisnik i gost moraju osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus itd.) prije pristupa web-stranici i njezinoj uporabi.

Internetska stranica može koristiti poveznice ka drugim internetskim stranicama koje nisu pod nadzorom tvrtke koja je vlasnik internetske stranice. Administrator nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za informacije i materijale i drugi sadržaj dostupan na internetskim stanicama trećih osoba.
Korisnicima se savjetuje da pažljivo pročitaju uvjete korištenja i izjave o privatnosti na svim internetskim stranicama trećih osoba, prije korištenja takve internetske stranice odnosno prije nego preko njih objave ili posreduju svoje osobne ili druge podatke.

Administrator nije odgovoran za bilo kakva plaćanja koja se vrše preko internetske stranice, te za podatke koji se tom prilikom unose na stranici te posljedično nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja korisniku ili gostu ili trećoj osobi može nastati vršenjem bilo kakvog plaćanja preko internetske stranice. Opći uvjeti plaćanja određeni su poglavljem Plaćanje.

Članak 6: Autorska prava

U vlasništvu administratora su autorska prava na sav sadržaj i upite, a njihovo umnožavanje ili uporaba na drugim internetskim stranicama je zabranjena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP), osim sadržaja koji su izradili korisnici, a za koje također vrijede iste odredbe ZASP.

Sadržaj i podaci na internetskoj stranici služe za osobnu, nekomercijalnu uporabu korisnika i gosta i ne smiju se preuzimati, kopirati, prerađivati ili distribuirati za komercijalnu uporabu, osim onog sadržaja koji je dostupan za preuzimanje i posebno namijenjen za tu svrhu. Korisnik može tiskati ili objavljivati na društvenim mrežama samo dijelove internetske stranice koji su namijenjeni osobnoj uporabi.

Članak 7: Autorska prava profila korisnika

Sadržaj internetskog profila pojedinog korisnika je vlasništvo administratora. Sadržaj i intelektualno vlasništvo korisnika objavljeno je isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost korisnika. Na zahtjev korisnika, koji može biti pismeni ili usmeni, administrator će odmah povući intelektualno vlasništvo ili izbrisati profil korisnika.

Suglasnošću korisnika smatrat će se njegovo prihvaćanje uvjeta odnosno slaganje s općim uvjetima i politikom privatnosti.

Sav svoj autorski sadržaj profila može uređivati korisnik ili administrator.

II. Korištenje internetske stranice – ZA GOSTE

Članak 8: Slanje rezervacije

Gosti se mogu koristiti internetskom stranicom u svrhe pregledavanja korisnika, tako što će poslati rezervaciju odabranom korisniku ili tako da administrator odabere prikladne korisnike za rezervaciju.

Koje specifične podatke prikuplja i obrađuje administrator internetskog mjesta, određuje politika privatnosti.

Pri podnošenju rezervacije gost se mora složiti s općim uvjetima korištenja i politikom o privatnosti.

Članak 9: Procjena potvrde rezervacije

Korisnik obrađuje primljeni upit i na temelju raspoloživih podataka gosta može gosta dodatno kontaktirati, u slučaju da zatreba dodatne informacije.

Korisnik ne potvrđuje rezervaciju u sljedećim slučajevima:

  • Ako gost ne dostavi potpune podatke
  • Ako korisnik utvrdi da za konkretnu rezervaciju nema slobodnog termina, rezervaciju neće potvrditi.
  • Ako korisnik ili administrator, na temelju prošlih iskustava, utvrdi da je gost prekršio važeće opće uvjete bookmeatable.com, može odlučiti ne potvrditi rezervaciju.

Članak 10: Potvrđivanje rezervacije

U slučaju da se ne radi o automatskoj rezervaciji, ukoliko korisnik procjeni da ima dovoljno podataka za potvrđivanje rezervacije, korisnik potvrđuje rezervaciju. To znači da je rezervacija vidljiva korisniku i administratoru, a anonimni sadržaj rezervacije dostupan je i posebnom dijelu internetske stranice.

Administrator ne garantira odgovor korisnika kojeg je gost odabrao.
Administrator ne garantira primljene rezervacije gosta u ime korisnika niti potvrđene rezervacije korisniku u ime gosta.

Članak 11: Rješavanje reklamacija

Unatoč činjenici da administrator nije odgovoran za kvalitetu usluga koje pružaju korisnici i za bilo kakvu nastalu štetu, može pomoći gostu ili korisniku u rješavanju potencijalnih reklamacija pomoću smjernica i komunikacije s korisnikom.

Omogućujemo gostu podnošenje pisanog prigovora za reklamaciju ili povrat novca:

putem telefona na +385 95 38 27 633
putem e-maila na support@bookmeatable.com
ili putem pošte na adresu Book me a table d.o.o.; Starčevićeva 13, Split, Croatia

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

III. Plaćanje 

 Više o plaćanju potražite na Opći uvjeti plaćanja.

Članak 12: Specifikacija plaćanja

Administrator u ime i za račun Korisnika vodi proces rezervacije na način da zaprima upit za rezervaciju i prima novac kao sredstvo osiguranja rezervacije.

Na iznos naknade za rezervaciju koju naplaćuje Korisnik, Administrator obračunava i naplaćuje PDV.

U slučaju da Gost ne realizira rezervaciju putem Korisnika (no-show), naknada za rezervaciju obračunava se i naplaćuje bez PDV-a sukladno odredbi članka 25. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Radi izbjegavanja svake sumnje, Gost nema pravo na povrat naknade za rezervaciju u slučaju ne pojavljivanja (no-show) odnosno ne realizacije rezervacije.

IV. Ostalo

Članak 13: Izmjene općih uvjeta

Administrator zadržava pravo na bilo kakve izmjene, djelomično ili u cijelosti, bilo kojeg dijela općih uvjeta, o čemu mora unaprijed obavijestiti korisnike na internetskoj stranici na uobičajeni način. Izmjene vrijede od trenutka objave na internetskoj stranici. Ponuditelj se obvezuje da će važeći uvjeti uvijek biti lako dostupni na internetskoj stranici.

Članak 14: Mjerodavno pravo

Na sve odnose regulirane ovim Općim uvjetima, a koji nisu uređeni samim odredbama ovih Općih uvjeta, primjenjivat će se pravo i propisi Republike Hrvatske.

Članak 15: Nadležnost za sporove

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Splitu. Za sporove nastale iz korištenja usluga web-stranice te općih uvjeta, koristi se isključivo pravo Republike Hrvatske.

Eventualne sporove nastale iz ove pogodbe uključene strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Splitu.

U Splitu, 16.11.2023.

Opći uvjeti vrijede do prekida ili do sljedeće izmjene sadržaja.

Bojan Islamović, direktor
BOOK ME A TABLE d.o.o.

verzija 1.00 od 19.1.2024.

Želiš program za rezervaciju, ali nemaš vremena to namještati?