fbpx

Opći uvjeti korištenja za korisnike

Sadržaj

I. Opće

Članak 1: O općim uvjetima

Sadržaj općih uvjeta korištenja internetskom stranicom bookmeatable.com odnosi se na sve oblike korištenja sadržajem i uslugama na internetskim stranicama bookmeatable.com i predstavlja pravno valjani i obvezujući sporazum između gosta i korisnika internetske stranice bookmeatable.com.
Vlasnik internetske stranice BOOK ME A TABLE d.o.o. zadržava pravo promjene općih uvjeta korištenja stranicom bookmeatable.com bez prethodnog upozorenja gostima i korisnicima.

Članak 2: Upotrijebljeni pojmovi

Internetska stranica s informacijama o uslugama bookmeatable.com, koja je u vlasništvu BOOK ME A TABLE d.o.o., u daljem tekstu: INTERNETSKA STRANICA.

Vlasnik, razvojni akter i upravljač internetske stranice bookmeatable.com je tvrtka BOOK ME A TABLE d.o.o., u daljem tekstu: ADMINISTRATOR.

Internetska stranica namijenjena je posjetiteljima – gostima. To su fizičke ili pravne osobe koje namjeravaju izvršiti rezervaciju kod KORISNIKA ili samo informacije o rezervacijama, u daljem tekstu: GOSTI.

Osobni i tehnički podaci koje gosti navode kako bi pronašli odgovarajuću uslugu uključujući, ali se i ne ograničavajući na referentni broj za naplatu kartice, datum, sat i broj ljudi za rezervaciju kod korisnika, u daljem tekstu: REZERVACIJA.

Internetska stranica namijenjena je restoranima, u daljem tekstu: KORISNICI, i njihovim potencijalnim gostima.

Internetska stranica, namijenjena prezentaciji pojedinačnog korisnika, unutar internetske stranice administratora, u daljem tekstu: REZERVACIJSKO SUČELJE.

Članak 3: Uporaba i zlonamjerno postupanje

Svaka uporaba internetske stranice koja bi mogla oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili naštetiti internetskoj stranici, tehničkoj opremi ili tvrtki vlasnika stranice je nedopuštena. Administrator zadržava pravo da s liste korisnika odmah ukloni one korisnike koji bi kršili ova pravila ili na neki drugi način naštetili internetskoj stranici, drugim korisnicima, gostima ili oglašivačima.

U slučaju ponovljenih kršenja iste fizičke ili pravne osobe koji bi mogli prouzročiti poslovnu štetu vlasniku internetske stranice, isti zadržava pravo pokretanja sudskog postupka radi naknade i otklanjanja štete.

Članak 4: Usredotočenost na točne podatke

Administrator se zalaže za točne i ažurirane podatke u svim dijelovima internetske stranice. Ako se utvrdi netočnost podataka, administrator će iskazati spremnost za ispravak pogrešaka na utemeljeno upozorenje korisnika ili gosta. Administrator će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od primitka pisanog upozorenja. Administrator nije odgovoran za točnost podataka.

Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima ili gostima su samo informativne prirode. Administrator ne garantira niti je odgovoran za njihovu točnost, odnosno za točnost informacija odgovaraju korisnik ili gost, ovisno o tome tko je pružio predmetnu informaciju. Administrator također nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu pravnim ili fizičkim osobama koja je nastala uporabom podataka na internetskoj stranici.

Članak 5: Ograničenje odgovornosti

Administrator nastoji osigurati nesmetan i besprijekoran rad internetske stranice, pravodobnost i točnost sadržaja te uspostavu internetske stranice u slučaju ili nakon pada u radu stranice.

Administrator nije odgovoran za bilo kakvu štetu pričinjenu korisnicima ili gostima tijekom nedostupnosti internetske stranice kao i za vrijeme korištenja internetske stranice uopće.

Korisnici i gosti koriste sadržaj na internetskoj stranici na vlastitu odgovornost. Korisnici i gosti se obvezuju da neće koristiti internetsku stranicu u protuzakonite svrhe, odnosno suprotno odredbama zakona ili etičkih i moralnih standarda.

Sve informacije objavljene ili posredovane korisnicima ili gostima samo su informativne prirode. Administrator ne garantira niti je odgovoran za njihovu točnost. Administrator također nije odgovoran za moguću štetu pravnim ili fizičkim osobama nastalu korištenjem podataka na internetskoj stranici.
Administrator nije isporučitelj usluge, zato nije odgovoran za pogreške ili štetu pričinjenu od strane korisnika ili gosta koji su registrirani na internetskoj stranici ili koje nastanu na bilo koji drugi način. Administrator nije dužan rješavati reklamacije ili druge sporove, ali može pomoći korisniku ili gostu u rješavanju reklamacije.

Korisnik i gost zaključuju međusobni odnos posredovanjem administratora, ali administrator nije odgovoran za realizaciju tog odnosa.

Administrator nije odgovoran za potencijalnu netočnost i zastarjeli sadržaj ili nedostupnost internetske stranice, za prekide u pristupu stranici ili za prekide u korištenju internetskom stranicom, za lošu kvalitetu iste ili bilo koju drugu pogrešku na stranici ili u vezi s internetskom stranicom.

Administrator također nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi korisnika zbog uporabe internetske stranice. Korisnik i gost moraju osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus itd.) prije pristupa web-stranici i njezinoj uporabi.

Internetska stranica može koristiti poveznice ka drugim internetskim stranicama koje nisu pod nadzorom tvrtke koja je vlasnik internetske stranice. Administrator nije odgovoran i ne preuzima odgovornost za informacije i materijale i drugi sadržaj dostupan na internetskim stanicama trećih osoba.

Korisnicima se savjetuje da pažljivo pročitaju uvjete korištenja i izjave o privatnosti na svim internetskim stranicama trećih osoba, prije korištenja takve internetske stranice odnosno prije nego preko njih objave ili posreduju svoje osobne ili druge podatke.

Administrator nije odgovoran za bilo kakva plaćanja koja se vrše preko internetske stranice, te za podatke koji se tom prilikom unose na stranici te posljedično nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu koja korisniku ili gostu ili trećoj osobi može nastati vršenjem bilo kakvog plaćanja preko internetske stranice. Opći uvjeti plaćanja određeni su poglavljem Plaćanje.

Članak 6: Autorska prava

U vlasništvu administratora su autorska prava na sav sadržaj i upite, a njihovo umnožavanje ili uporaba na drugim internetskim stranicama je zabranjena Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (ZASP), osim sadržaja koji su izradili korisnici, a za koje također vrijede iste odredbe ZASP.

Sadržaj i podaci na internetskoj stranici služe za osobnu, nekomercijalnu uporabu korisnika i gosta i ne smiju se preuzimati, kopirati, prerađivati ili distribuirati za komercijalnu uporabu, osim onog sadržaja koji je dostupan za preuzimanje i posebno namijenjen za tu svrhu. Korisnik može tiskati ili objavljivati na društvenim mrežama samo dijelove internetske stranice koji su namijenjeni osobnoj uporabi.

Članak 7: Autorska prava profila izvođača

Sadržaj internetskog profila pojedinog korisnika je vlasništvo administratora. Sadržaj i intelektualno vlasništvo korisnika objavljeno je isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost korisnika. Na zahtjev korisnika, koji može biti pismeni ili usmeni, administrator će odmah povući intelektualno vlasništvo ili izbrisati profil korisnika.

Suglasnošću korisnika smatrat će se njegovo prihvaćanje uvjeta odnosno slaganje s općim uvjetima i politikom privatnosti.

Sav svoj autorski sadržaj profila može uređivati korisnik ili administrator.

II. Korištenje internetske stranice – ZA KORISNIKA

Članak 8: Uvjeti za sudjelovanje

Uvjet za sudjelovanje u sustavu je registracija korisnika, gdje administrator evidentira podatke o tvrtki, uslugama i komercijalnim interesima u elektroničku bazu.

Uvjeti za registraciju su sljedeći:

  • da je korisnik pravna osoba ili fizička osoba registrirana za pružanje usluga u ugostiteljstvu
  • da je korisnik registriran za djelatnost koju nudi korisnicima na internetskoj stranici
  • da korisnik nije uključen ili pravomoćno osuđivan u parničnim predmetima zbog štete uzrokovane pružanjem svojih usluga
  • da korisnik ima valjanu e-mail adresu i broj mobilnog telefona koji je u funkciji
  • da je korisnik potpisao Izjavu o identifikaciji kojom potpisnik garantira da je ovlašten registrirati tvrtku na internetskoj stranici.

Izvođač je dužan pismeno obavijestiti administratora u roku 7 dana ako ne ispunjava bilo koji od gore navedenih uvjeta.

Ako administrator utvrdi da izvođač ne ispunjava navedene uvjete, može privremeno prekinuti suradnju ili izbrisati izvođača s internetske stranice bez najave.

Članak 9: Probno razdoblje

Administrator može omogućiti izvođaču besplatno probno razdoblje za korištenje uslugama internetske stranice.

Opseg besplatnih usluga i razdoblje u kojem besplatne usluge vrijede administrator može promijeniti u bilo kojem trenutku bez najave.

Članak 10: Pretplatnički odnos i paketi

Internetska stranica nudi razne pretplatničke pakete za korisnike. Koliko upita izvođač može pogledati, kao i na koji način ga internetska stranica prezentira kupcu te koliko brzo i koliko puta je informiran o objavljenim upitima, ovisi o izboru pretplatničkog paketa.

Pretplatnički odnos počinje kada se dostave podaci o važećoj kreditnoj kartici i ista se sačuva u sustavu naplate i prestaje protekom 7 dana nakon nemogućnosti naplate po predmetnoj terećenoj kartici od dana dospijeća pojedinog računa za tekući mjesec.

Članak 11: Primanje rezervacija

Administrator pruža korisniku podatke o novoj rezervaciji putem svojih kanala informiranja. Objava rezervacije i posredovanje informacije o rezervaciji odvija se simultano i vidljivo je u realnom vremenu.

Na internetskoj stranici korisnik ima mogućnost pristupiti svim informacijama koje su ključne za provedbu rezervacije, uključujući podatke za kontakt.

Članak 12: Ograničenje odgovornosti

Administrator ne garantira za podatke koje su gosti unijeli u internetski obrazac za predaju upita, ali garantira da i da ih neće mijenjati niti intervenirati u njih.
Administrator ne garantira da gost namjerava provesti realizaciju niti jamči da će korisnik izvršiti rezervaciju.

Također, administrator ne garantira za odziv gosta ili korisnika na telefonske pozive ili poruke.

Administrator također ne garantira plaćanje od strane gosta za izvršenu uslugu.

Članak 13: Rezervacijsko sučelje korisnika

Rezervacijsko sučelje korisnika je internetska stranica korisnika na internetskoj stranci. Rezervacijsko sučelje postavlja administrator ili sam korisnik. Rezervacijsko sučelje kreira se pri registraciji korisnika.

U slučaju da registracijom upravlja administrator, on određuje osnovne sadržaje i opis tvrtke. U slučaju da korisnik sam registrira svoju tvrtku, on u obrazac unosi obvezne podatke koji postaju dio sadržaja internetske stranice.

Sav sadržaj može uređivati korisnik sam, u iznimnim slučajevima može zatražiti pomoć u uređivanju sadržaja od administratora.

Administrator internetske stranice nije odgovoran za sadržaj na profilima. Sav sadržaj internetskog profila korisnika i sve intelektualno vlasništvo korisnika je vlasništvo korisnika. Sadržaj i intelektualno vlasništvo korisnika objavljeno je isključivo uz usmenu ili pisanu suglasnost korisnika. Na zahtjev korisnika, koji može biti pismenoj ili usmenoj formi, administrator će odmah ukloniti intelektualno vlasništvo ili izbrisati profil korisnika.

Članak 14: Isključivanje korisnika

Isključenje korisnika iz sustava slijedi:

  • ako osnovni uvjeti za sudjelovanje više nisu ispunjeni
  • na temelju argumentirane reklamacije na uslugu, s pismenim i slikovnim dokaznim materijalom koji je podnio gost
  • na temelju negativne ocjene administratora o obavljenom poslu
  • u slučaju neplaćanja dospjelih obveza
  • u slučaju utvrđivanja neovlaštenog posredovanja osobnih podataka trećim stranama.

Administrator će obavijestiti korisnika o isključenju poštom, telefonom ili e-poštom u roku od tri dana od isključenja. Administrator zadržava pravo promjene kriterija za isključenje.

Članak 15: Rješavanje reklamacija

Unatoč činjenici da administrator nije odgovoran za kvalitetu usluga koje pružaju korisnici i za bilo kakvu nastalu štetu, može pomoći gostu ili korisniku u rješavanju potencijalnih reklamacija pomoću smjernica i komunikacije s korisnikom.

Omogućujemo korisniku podnošenje pisanog prigovora za reklamaciju ili povrat novca:

putem telefona na +385 95 38 27 633
putem e-maila na support@bookmeatable.com
ili putem pošte na adresu Book me a table d.o.o.; Starčevićeva 13, Split, Croatia

Na pisani prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimljenog prigovora.

III. Plaćanje

 Više o plaćanju potražite na Opći uvjeti plaćanja.

Članak 16: Specifikacija plaćanja

Administrator u ime i za račun Korisnika vodi proces rezervacije na način da zaprima upit za rezervaciju i prima novac kao sredstvo osiguranja rezervacije.

Na iznos naknade za rezervaciju koju naplaćuje Korisnik, Administrator obračunava i naplaćuje PDV.

Od ukupnog iznosa naknade za rezervaciju prvo se podmiruje naknada banke koja provodi naplatu u iznosu koji banka definira, nakon čega se isplaćuje naknada Administratoru u iznosu koji je ugovoren i za koji iznos se na kraju svakog obračunskog razdoblja izdaje račun, dok se Korisniku iznos naknade za rezervaciju/e isplaćuje na kraju obračunskog razdoblja za sve rezervacije u tom istom obračunskom razdoblju.

U slučaju da se Gostu izvrši povrat naknade za rezervaciju nakon što je podmirena naknada banke koja provodi naplatu, Korisnik će biti obvezan podmiriti iznos naknada Administratoru.

Obračunsko razdoblje u smislu ovog članka OU je 1 (slovima: jedan) mjesec.

U slučaju da Gost ne realizira rezervaciju putem Korisnika (no-show), naknada za rezervaciju obračunava se i naplaćuje bez PDV-a sukladno odredbi članka 25. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Naknade su vidljive na ovom linku…

IV. Ostalo

Članak 17: Izmjene općih uvjeta

Ponuditelj zadržava pravo na bilo kakve izmjene, djelomično ili u cijelosti, bilo kojeg dijela općih uvjeta, o čemu mora unaprijed obavijestiti korisnike na internetskoj stranici na uobičajeni način. Izmjene vrijede od trenutka objave na internetskoj stranici. Ponuditelj se obvezuje da će važeći uvjeti uvijek biti lako dostupni na internetskoj stranici.

Članak 18: Mjerodavno pravo

Na sve odnose regulirane ovim Općim uvjetima, a koji nisu uređeni samim odredbama ovih Općih uvjeta, primjenjivat će se pravo i propisi Republike Hrvatske.

Članak 19: Nadležnost za sporove

Sporazum o prihvaćanju ovih općih uvjeta sklopljen je u Splitu. Za sporove nastale iz korištenja usluga web-stranice te općih uvjeta, koristi se isključivo pravo Republike Hrvatske.

Eventualne sporove nastale iz ove pogodbe uključene strane će rješavati sporazumno. U suprotnom, svaka od ugovornih strana može pokrenuti spor pri nadležnom sudu u Splitu.

U Splitu, 16.11.2023.

Opći uvjeti vrijede do prekida ili do sljedeće izmjene sadržaja.

Bojan Islamović, direktor
BOOK ME A TABLE d.o.o.

verzija 1.01 od 18.1.2024

Želiš program za rezervaciju, ali nemaš vremena to namještati?